WORK HARD, PLAY HARDER!

 • NL
 • UK

ZWAANSHALSKWARTIER UNCHAINED
ZWAANSHALSKWARTIER  IDENTITY

Het Zwaanshalskwartier is het leukste winkelgebied van Rotterdam. Hier vind je food, fashion en design. Niet de grote ketens, maar juist de kleine winkeltjes met originele producten. Hun motto is niet voor niets, ontketen jezelf.

Voor het Zwaanshalskwartier hebben wij de huisstijl een make-over gegeven. De huisstijl was nog niet zo lang geleden ontworpen maar representeerde slecht een klein gedeelte van de winkels van het gebied en was minder aanwezig.

Wij hebben er daarom voor gekozen om de zwaan die nog vóór de voorgaande huisstijl gebruikt werd, nieuw leven in te blazen. Wij hebben er met een nieuwe werktekening wat meer balans in gebracht en hem in een banier gezet. De banier werd vroeger gebruikt om aan te geven in wiens territorium je je bevond. We hebben de kleur rood die gebruikt werd wat ge-upgrade door het iets donkerder te maken en daarbij de turquoise kleur geïntroduceerd.

De huisstijl wordt volledig gemaakt met fonts en de schuine lijnen die afgeleid zijn van de zwaan en een kleine guide waarmee de huissitjl naar behoren doorgevoerd kan worden. 

CLIENT: ZWAANSHALSKWARTIER 
ASSIGNED BY: ZWAANSHALKWARTIER

POWERING FOOD IMPROVEMENT
FOODSQUAD IDENTITY

The Zwaanshalskwartier is the nicest shopping area in Rotterdam. Here you will find food, fashion and design. Not the big chains, but the small shops with original products. Their motto is not for nothing, unchain yourself.

We have given the corporate identity a make-over for the Zwaanshalskwartier. The identity they were using was designed not so long ago but represented only a small part of the shops in the area and was less present.

That is why we have chosen to revive the swan that was used before the previous identity. We have brought a bit more balance to it with a new drawing and put it in a banner. The banner used to be used to indicate whose territory you were in. We have slightly upgraded the red that was used by making it a little darker and introduced the turquoise color.

The identity is completed with fonts, the oblique lines that are derived from the swan and a small guide with which the identity can be properly implemented.
CLIENT: ZWAANSHALSKWARTIER 
ASSIGNED BY: ZWAANSHALSKWARTIER
 • NL
 • UK

UNCHAINED ONLINE
ZWAANSHALSKWARTIER WEBSITE DESIGN

Ook ontwierpen we voor het Zwaanshalskwartier én voor Havensteder, de woningbouw vereniging die het grootste gedeelte van de panden in het gebied bezit, de website. 

Op de website kan je zien wat voor winkels er zoal gevestigd zijn. Verhalen van de eigenaren en naar wat voor winkelbezettingen er nog gezocht wordt.
CLIENT: ZWAANSHALSKWARTIER
ASSIGNED BY: ZWAANSHALSKWARTIER

UNCHAINED ONLINE
ZWAANSHALSKWARTIER WEBSITE DESIGN

We also designed the website for the Zwaanshalskwartier and for Havensteder, the housing association that owns the majority of the buildings in the area.

On the website you can see what kind of shops are located there. Stories from the owners and what store occupations are still wanted for the area.
CLIENT: ZWAANSHALSKWARTIER 
ASSIGNED BY: ZWAANSHALSKWARTIER
 • NL
 • UK

UNCHAINED CAMPAIGN
ZWAANSHALSKWARTIER CAMPAIGN

Samen met 'Enthousiasmeur' hebben wij de campagne ontketen jezelf opgezet om het Zwaanshalskwartier op de kaart te zetten. In brainstormsessies met de winkeliers vereniging zijn een aantal kernwaarden naar voren gekomen waaronder passie, klantgericht, origineel, ambacht en géén grote ketens. Met dat in het achterhoofd en daarbij de vastgestelde doelgroepen, zijn wij op ontketen jezelf gekomen.

In deze campagne willen wij de doelgroep motiveren om zichzelf te ‘ontketenen’ en juist te kiezen voor een alternatief buiten de bekende grote ketens.

Dit doen we door op een ludieke manier ‘onze’ varianten van de speerpunten van de bekende ketens te tonen. Ben jij al ontketend?
CLIENT: ZWAANSHALSKWARTIER
ASSIGNED BY: ZWAANSHALSKWARTIER

UNCHAINED CAMPAIGN
ZWAANSHALSKWARTIER CAMPAIGN

Together with 'Enthousiasmeur' we have set up the campaign yourself to put the Zwaanshalskwartier on the map. In brainstorming sessions with the retailers association a number of core values emerged including passion, customer-oriented, original, craft and no big chains. With that in mind and with the specific target groups, we have come to yourself.

In this campaign we want to motivate the target group to ‘unchain’ themselves and to opt for an alternative outside the well-known big chains.

We do this by playfully showing ‘our’ alternatives of the well known pride products of the big chain companies. Are you unchained?
CLIENT: ZWAANSHALSKWARTIER 
ASSIGNED BY: ZWAANSHALSKWARTIER

LET'S HAVE SOME COFFEE...
DROP US A NOTE

Hebben wij je geïnspireerd of geïnteresseerd? Denk je dat wij de juiste partij zijn voor jouw merk of bedrijf? Of wil je gewoon eens praten over die ideeën die jij hebt? Vul dan het formulier hiernaast in en dan nemen we contact met je op. Gewoon een complimentje stellen we natuurlijk ook altijd op prijs!
//
Did we inspire you or did interest you? Do you think we are the right team for that assignment for your brand or company? Or do you just want to talk about the ideas you have? Then fill in the form on the left and we will contact you. Of course we always appreciate a compliment!

  Ja ,ik wil graag een gratis 60 Minutes Sessie.

  Nee, ik ben geen robot!*

  [* Verplicht]